Let op! Geld lenen kost geld.
Leenvriend.nl

Doorlopend Krediet

Bij een doorlopend krediet kunt u het bedrag dat u kunt lenen gedurende de gehele looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk opnemen. Over het saldo van het bedrag dat nog openstaat wordt rente in rekening gebracht. De looptijd waarbinnen het doorlopend krediet moet worden terugbetaald is niet van tevoren afgesproken. Zolang u op het doorlopend krediet blijft afbetalen kunt u geld blijven opnemen wanneer u dat wil. Het verloop van het doorlopend krediet is van tevoren dan ook niet bekend.


De voordelen

  • Alleen rente te betalen over het opgenomen bedrag
  • U kunt boetevrij aflossen
  • Steeds geheel of gedeeltelijk opnemen tot de limiet
Met een doorlopend krediet heeft u altijd wat geld achter de hand als een buffer zodat u nooit geld tekort komt. Maandelijks moet u rente betalen en ook een gedeelte aflossing. Hierdoor veranderd steeds de looptijd voor het inlossen van het doorlopend krediet. De looptijd wordt immers weer gewijzigd wanneer u geld opneemt.

lening aanvragen

Een doorlopend krediet is zeer geschikt voor bijvoorbeeld een wereldreis zodat u altijd geld achter de hand hebt. Lening aanvragen

Een doorlopend krediet kent veel variaties zoals de 'Geldkaart', de aflossingsvrije variant met een spaarpolis, het WOZ-krediet met hypotheekverklaring en winkelpassen zoals Primeline. Een doorlopend krediet wordt door velen ook wel een doodlopend krediet genoemd. Om te voorkomen dat u altijd vast zit aan het doorlopend krediet moet u ervoor zorgen dat u altijd aflost op het doorlopend krediet. U moet dus iedere maand op tijd aflossen zodat u niet in de problemen komt. Op deze manier houdt u de mogelijkheid om op noodzakelijke momenten geld op te kunnen nemen, waar het doorlopend krediet oorspronkelijk voor is bestemd.


 

Verstandig lenen

Als u meer wilt weten over verstandig geld lenen, lees dan de folder ‘Verstandig lenen’. In de folder staat veel informatie over geld lenen en hiernaast kan de folder u helpen om de juiste keuze te maken en tevens zijn er veel handige tips te lezen. U kunt met de Financiële Kennistest meten wat u al weet over lenen en er is ook te lezen waar u op moet letten als u een lening afsluit. Download het hier

Informatie over