Let op! Geld lenen kost geld.
Leenvriend.nl

Disclaimer

De website Leenvriend.nl is een onderdeel van VDZ. De pagina's op onze website zijn met grote zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en VDZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (in)direct voortvloeit uit het gebruik van informatie afkomstig van deze site. De informatie op deze site bevat geen aanbieding van effecten, noch een aanbeveling met betrekking tot de aan- en/of verkoop van effecten, noch een financieel advies in welke vorm dan ook.


Uw Privacy

Deze site verzamelt informatie over bezoekers door middel van tracking (het volgen van een bezoeker tijdens een sessie) en vrijwillige registratie (bijvoorbeeld via de login bij het rekeninstrument, het stellen van vragen, het maken van een afspraak en het aanvragen van informatie). Als bezoeker bent u in principe anoniem, tenzij u zichzelf bekend maakt door uw naam en/of contactinformatie op te geven.

De gegevens die worden gegenereerd tijdens het bezoeken van deze site worden door VDZ gebruikt om de site en de service te verbeteren en terugkerende bezoekers van dienst te zijn. De gegevens worden tevens gebruikt voor statistische doeleinden. De verzamelde gegevens zullen door VDZ nooit vrijwillig worden afgestaan of verkocht aan derden. Klik hier voor de volledige privacyverklaring

Verstandig lenen

Als u meer wilt weten over verstandig geld lenen, lees dan de folder ‘Verstandig lenen’. In de folder staat veel informatie over geld lenen en hiernaast kan de folder u helpen om de juiste keuze te maken en tevens zijn er veel handige tips te lezen. U kunt met de Financiële Kennistest meten wat u al weet over lenen en er is ook te lezen waar u op moet letten als u een lening afsluit. Download het hier

Informatie over